strona główna   |   mapa strony   |   bilety   |   Kontakt   |   kontakt old

Newsletter

Chcesz otrzymywać newsy? Zapisz się!Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

ďťż

Lech Kołodziejczyk ? wystawa malarstwa ? 14.10?4.11.2016

ŚWIATEM PROSTO W SERCE

Ukończył w 1978 roku Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach. Od roku 1980 jest związany z Uniwersytetem Śląskim; jest profesorem tej uczelni i w latach 2004?2014 był kierownikiem Katedry Malarstwa w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Ma w swoim dorobku ponad sto wystaw indywidualnych, brał udział w wielu wystawach zbiorowych. Jest autorem kilku obszernych cykli malarskich: ?Kosmogonie?, ?Księga Słońca?, ?Głowy?, ?Rytmy pamięci?. Był wielokrotnie nagradzany za malarstwo. Jest autorem dwóch publikacji naukowych: ?Wielość przestrzeni? oraz  ?Rytmy pamięci?; przygotowuje do druku zbiór esejów Od wzniosłości do ironii.

 

ODWAGA TWORZENIA

W roku 1979 w Katowickiej Galerii prowadzonej przez śp. Igora Neubauera odbyła się moja pierwsza wystawa indywidualna malarstwa, która dla mnie samego miała szczególne znaczenie. Otóż zaraz po dyplomie ? studia w ASP Kraków ? Wydział Grafiki w Katowicach ? zaprezentowałem cykl obrazów, który w istocie określił program artystyczny kontynuowany do chwili obecnej. Główną ideą tego programu, osią konstrukcji artykulacji malarskiej było radykalne odrzucenie jakichkolwiek tęsknot, za bezpośrednim opisem otaczającej mnie rzeczywistości a w konsekwencji zerwaniem z dosłownością ilustracyjnej wypowiedzi artystycznej. Chodziło o to, aby obraz malarski był zapisem tego wszystkiego, co we mnie, co dzieje się w warstwie moich osobistych doznań, przeżyć, emocji, poruszeń.

Należy pamiętać, iż moje wczesne doświadczenie artystyczne związane było z ponurą, mroczną rzeczywistością lat 80-tych, a okres stanu wojennego wspominam jak czas szczególnie dojmującej traumy, lęku, niepokoju, wycofania się, wewnętrznego rozdarcia. Wszystko to w sposób szczególnie intensywny określiło moją drogę poszukiwań artystycznych, gdzie wejście w przestrzeń wewnętrznego, głęboko osobistego świata stało się procesem najważniejszym, imperatywem, który określił w sposób jednoznaczny wszystkie moje decyzje kreacyjne. Szczególnie istotne stało się zweryfikowanie dotychczasowego zaplecza wypowiedzi malarskiej a konieczność formułowania autorskiego języka plastycznego, zdolnego artykułować określone idee i zamierzenia twórcze stało się problemem nadrzędnym. Subiektywne, osobiste , głęboko wewnętrzne doświadczenie wymagało wręcz stanów szczególnej koncentracji, podróży ?w głąb?, ujawnienia, odkrycia takich obszarów artykulacji artystycznej, z którymi mógłbym się identyfikować, akceptując to wszystko jako  ?mój świat?, '?moją rzeczywistość? ,  ?moją  projekcję?.

Tak ambitny plan kreacyjny wymagał ode mnie respektowania podstawowych cech działania twórczego ? konsekwencji, systematyczności, nieustannego pogłębiania autorskiego doświadczenia, poszerzania zakresu wyobraźni, fantazji, umiejętności synchronizacji wielu dziedzin sztuki ? muzyki, literatury, poezji. Istota zamiany tak szeroko rozumianego obszaru inspiracji, poruszeń twórczych na ekwiwalenty malarskie ? koloru, światła, materii, dokumentacji ruchu ręki musiało zderzyć się ze świadomością nieuniknionego ograniczenia, jakim jest płaski ekran naciągniętego na ramę płótna. To szczególne ograniczenie dotyczyło przede wszystkim ciągłego uwzględniania elementarnych prawideł, rygorów dotyczących działań w obrębie płaszczyzny malarskiej, bez istnienia których, obraz jako wypowiedz twórcza staje się martwym obiektem, niezdolnym do jakiejkolwiek artykulacji. Ten skomplikowany konglomerat zależności, prawideł, zasad stał się dla mnie pretekstem do pogłębionych analiz, rozstrzygnięć, poszukiwań istotnych dla mnie źródeł inspiracji. Należy wskazać tutaj na istotny aspekt każdego obecnie działania malarskiego ? świadomość autonomiczności obrazu malarskiego ? ziedzictwa modernizmu w sztuce XX wieku. Wypowiedziane przez Maurice Denis'a deklaracje, iż obraz zanim stanie się jakąkolwiek anegdotą, jest płaszczyzną pokrytą farbami w określonym porządku stały się słowami kluczami bez rozumienia których, kontakt ze sztuką współczesną jest niemożliwy. Należy jednocześnie pamiętać, iż ogromne dziedzictwo malarstwa europejskiego, wysiłki wielu pokoleń malarzy jawią się tutaj jako bezcenne źródło odniesień, powodów, inspiracji.

Dla mnie niezwykle ważnym punktem odniesienia jest bogata tradycja luminizmu w sztuce europejskiej, gdzie związek rozpiętości cech koloru zprojekcją światła ciągle jest materiałem dla wielu pogłębionych badań i analiz. I jeszcze jedno ? nigdy nie traktowałem swego doświadczenia malarskiego w kategoriach abstrakcji. Moje obrazy to głos człowieka żyjącego w określonym miejscu, czasie, doświadczającego w konkretnej rzeczywistości, głęboko przeżywającego swe ograniczenia a jednocześnie usiłującego wtargnąć intensywnie w zakryty, nieznany do końca świat wyobraźni, fantazji, marzeń. Być może dlatego często spotykam się z określeniami, iż moje obrazy to wehikuły umożliwiające podróż w nieznane, latające dywany, obiekty barona Munhausenna, który podróżował na kuli armatniej, czarodziejskie projekcje, szamańskie zaklinacze rzeczywistości.

A więc w podróż, aby rozświetlić mroki jaźni, odblokować wyobraźnię, odkrywać możliwe w swej nieprzewidywalności nieznane światy.


Realizacja wideo ? Piotr Rzepka


Fot. Łukasz Pudełko ? wystawa / Dominik Gajda ? wernisaż / Fotoedycja ? Mariusz Chodorek

foto_lech_kolodziejczyk03

foto_lech_kolodziejczyk02

foto_lech_kolodziejczyk04

foto_lech_kolodziejczyk05

foto_lech_kolodziejczyk06

foto_lech_kolodziejczyk07

foto_lech_kolodziejczyk08

foto_lech_kolodziejczyk09

foto_lech_kolodziejczyk10

foto_lech_kolodziejczyk11

foto_lech_kolodziejczyk12

foto_lech_kolodziejczyk13

foto_lech_kolodziejczyk14

 
logo_silesia_region
Firma 3+ belfegor_tekst logo
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.