strona gwna   |   mapa strony   |   bilety   |   Kontakt   |   kontakt old

Newsletter

Chcesz otrzymywa newsy? Zapisz si!Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP


Koincydencje

Wystawa "Koincydencje" jest prezentacj czterech dyscyplin artystycznych, ktre w swym caociowym ujciu obrazu wiata i szerokim spektrum definiowania go poprzez sztuk skadaj si na intencjonalnie peny przekaz autorski. Malarstwo, grafika, rzeba, ceramika wypeniajc przestrze galerii tworz interakcyjny obszar intelektualnego i zmysowego odczuwania.

Termin "Koincydencja"- wg Arthura Schopenhauera "jednoczesne wystpowanie zdarze, ktre nie s zwizane ze sob przyczynowo" jest najbardziej zwizi obrazow definicj, ktra mwi, e kady z nas jest gwnym aktorem we wasnym dramacie; jednoczenie poprzez zbieg okolicznoci spotyka si nieuchronnie z losem innych.

To co stao si powodem podjcia dziaa i realizacji wsplnego projektu to, przede wszystkim, postawa humanistyczna, poszukujca w obszarze sztuki wartoci istotnych dla wspczesnego czowieka, rudymentarnych, etycznych, estetycznych, a take wsplne miejsce pracy, jakim jest Instytut Sztuki U w Cieszynie.

Autorki projektu:
prof. Elbieta Kuraj- malarstwo
prof. U dr hab. Joanna Piech- Kalarus- grafika
dr hab. Krystyna Pasterczyk- rzeba
dr hab. Magorzata Skauba- Krentowicz- ceramika

ELBIETA KURAJ

Urodzona w 1956 roku w Sosnowcu. Jest absolwentk katowickiego Wydziau Grafiki Akademii Sztuk Piknych w Krakowie. Dyplom z wyrnieniem otrzymaa w Pracowni Projektowania Ksiki prof. Stanisawa Kluski. W 1982 roku; aneks z malarstwa zrealizowaa w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Jerzego Dudy Gracza. Po studiach pracowaa twrczo jako malarz i grafik projektant. W roku 1995uczestniczya w organizowaniu Galerii Obok w Teatrze Maym w Tychach, ktr prowadzia do 1999 roku. W ramach galerii zorganizowaa ponad 60 wystaw zbiorowych i indywidualnych malarstwa, rzeby, rysunku, tkaniny i grafiki artystw z Polski i z zagranicy. Uczestniczya w organizowaniu i kontynuowaniu przedsiwzi artystycznych, takich jak: Interdyscyplinarny Plener Tyski, Oglnopolski Konkurs Muzyka w Malarstwie, cykliczne wystawy sztuki woskiej w ramach "Festa Italiana".
Od 1995 roku pracuje w ZSP w Bielsku- Biaej oraz w Instytucie Sztuki Wydziau Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu lskiego w Katowicach, obecnie na stanowisku profesora w Katedrze Malarstwa.
W latach 1986-2012 zorganizowaa 51 wystaw indywidualnych malarstwa, m.in.:
1989- Galeria "Pod prgierzem", Muzeum lskie, Katowice
1990- Galeria "Im Hof", Essen, Niemcy
1991- Galeria BWA, Bielsko- Biaa
1992- Muzeum Narodowe, Gdask Oliwa, galeria ZPAP Art- Nova, Katowice
1994- Galeria "Extravagance", Sosnowiec
1996- Grnolskie Centrum Kultury, Katowice
1998- Galeria TPSP "Paacyk", Warszawa, Galeria "Po schodach, Muzeum, Siemianowice
1999- Galeria "Obok", Tychy
2001- Galeria Teatru Witkacego, Zakopane
2005- Galeria "Refektarz", Kartuzy
2009- Galeria BWA Kalisz, Galeria BWA Sieradz, Galeria Bielska BWA
2010- Galeria "Domov", Frydlant n. Ostrovici, Czechy

Braa udzia w ponad 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granic. Otrzymaa 20 nagrd i wyrnie w konkursach malarskich, m.in.: Bielska Jesie w Bielsku- Biaej /1984, 1987/, Festiwal Polskiego Malarstwa Wspczesnego w Szczecinie /1998/, Biennale Maych Form Malarskich w Toruniu /1997/, Praca Roku w Katowicach /1996,1997,1999,2001,2004,2005/, Muzyka w Malarstwie w Tychach /1988,1990,2000,2002,2004/, Wystawa Sztuki Artystw rodowiska lskiego w Bielsku- Biaej /2004/, Jestem. Wystawa lskiego rodowiska Twrczego w Katowicach /2006/. Bya dwukrotn stypendystk Ministra Kultury i Sztuki /1983, 1988/

... Zdarza si, e w trakcie- pojawia si nieoczekiwana warto, ktra sprawia, e obraz niedokoczony jest dokonany- zamyka si. Mona to uszanowa lub nie; zaakceptowa bd zniszczy. Element zaskoczenia wzbogaca t sytuacj dialogu, wpywa na jej przebieg, stawia przed twrc wiksze wymagania...

MAGORZATA KRENTOWICZ

Urodzona w 1957 roku w Cieszynie. Studiowaa w Pastwowej Wyszej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocawiu. Dyplom z wyrnieniem uzyskaa w 1986 roku w Pracowni Ceramiki Unikatowej prof. Ireny Lipskiej- Zworskiej, w Pracowni Ceramiki Przemysowej prof. Rufina Kominka oraz w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Andrzeja Basaja. Od 1990 jest pracownikiem dydaktycznego Uniwersytetu lskiego. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Rzby Instytutu Sztuki w Cieszynie prowadzc Pracowni Ceramiki. W 2011 roku uzyskaa tytu doktora habilitowanego.
Swoje prace prezentowaa w Polsce oraz za granic, m.in.:
1997- Sileska Gallery, Strasbourg, Francja
2000- Galeria Uniwersytecka, Cieszyn
2002- Nie tylko rzecz, Galeria D. Rostworowskiego, Krakw
2005- Ceramika unikatowa, lski Zamek Sztuki, Cieszyn

W pracy artystycznej zajmuje si rzeb ceramiczn realizujc cykle: Nie tylko Rzecz, Rzeba Ziemi, Stany samotnoci, Patrz.
Jej prace, jako dar Uniwersytetu lskiego, otrzymali Papie Jan Pawe II oraz prof. Zbigniew Brzeziski... Od 2007 roku kieruje wydziaowym projektem naukowo-badawczym pn. Akademia Dwikw Ziemi, tworzc ceramiczne obiekty dwikowe. Efekty projektu z sukcesem zaprezentowane zostay na "Linux Audio Conference" w Stanford w USA, w kwietniu 2012 roku. Dwukrotnie otrzymaa nagrod Rektora Uniwersytetu lskiego w Katowicach; w 1998 roku- Nagrod Indywidualn II stopnia za dziaalno naukowo- badawcz.

...Jest taki moment w tworzeniu ceramiki, kiedy niecierpliwo nadziei miesza si z pen obaw nieewnoci. To wanie ten moment, kiedy po wielogodzinnym wypalaniu w ogniu glinianych form, uchylam drzwi pieca, by sprawdzi, czy wszystko dokonao si po mojej myli. Jednak w owej nadziei zamknita jest przewrotna myl, e nieprzewidziane, moe zdarzy si. A wtedy stanie si to o czym teraz ju wiem- przypadek obnay prawd, nie tylko bd. Pojawi si moe element uniwersalnoci, pogos treci metafizycznych i silne doznanie zmysowe. Wtedy ogie, jego gwatowno, zaskakujca moc i nieprzywidywalno staj si tak bardzo inspirujce. Pamita naley jednak o tym, e na polu obserwacji przypadek sprzyja jedynie umysom przygotowanym.

KRYSTYNA PASTERCZYK

Urodzona w 1960 roku w Jale. W latach 1981-86 studiowaa na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Filii Uniwersytetu lskiego w Cieszynie. W roku 1986 realizuje dyplom z rzeby w kamieniu pt. Nagrobek dla Antona Frisy. Po ukoczeniu studiw zostaje zatrudniona w Katedrze Malarstwa i Rzeby w macierzystej uczelni. W latach 1989-1991 pracuje jako pedagog i wychowawca w Pastwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Miejscu Piastowym koo Krosna. W latach 90. wsppracuje z Krzysztofem Morcinkiem i Andrzejem Szewczykiem w niezalenej autorskiej Galerii Miejskiej w Cieszynie. W latach 1991-2001 naley do nieformalnej grupy w skadzie: Marek Chlanda, Marek Ku, Piotr Lutyski, Krzysztof Morcinek, Krystyna Pasterczyk, Andrzej Szewczyk /praktycy/, Andrzej Przywara, Jan Trzupek /teoretycy/.
Aktualnie pracuje na stanowisku doktora habilitowanego w Katedrze Rzeby Instytutu Sztuki, gdzie prowadzi Pracowni Rzeby. Od 2009 roku prowadzi rwnie Pracowni Rzeby w Akademii Sztuk Piknych w Katowicach.
waniejsze wystawy indywidualne:
1994- Moje arki, Galeria Krzysztofory, Krakw
1999- Rzeczy i lki, Galeria Kaplica, Centrum Rzeby Polskiej, Orosko
2001- Przyssane do podniebienia, Galeria Sektor GCK, Katowice
2006- Mea culpa, Galeria Engram, GCK, Katowice
2007- Poiesis, Galeria Fra Angelico, Muzeum Archidiecezjalne, Katowice
waniejsze wystawy zbiorowe:
1991- Chlana, Ku, Lutyski, Morcinek, Pasterczyk, Szewczyk, Galeria Kronika, Bytom
1996- Status Quo, Centrum Rzeby Polskiej, Orosko
1996- Kobieta o kobiecie, Galeria BWA, Bielsko-Biaa
1998- Rezonancje, Galeria Municipale de Bratislava, Sowacja
2003- Sztuka III RP, Re-prezentacja faktw artystycznych. Triennale Modych, Centrum Rzeby Polskiej, Orosko
2003- Oddychanie, Galeria Kornschutte, Lucerna, Szwajcaria
2007- Border crossing/ przegraczanie granic/, Centrum Sztuki w Wrexham, Galeria 103 Uniwersytetu Walijskiego NEWI, Wielka Brytania
2012- Nad Kaczycami frunie 27 bocianw, wystawa dedykowana Andrzejowi Szewczykowi, Centrum Kultury Zamek, Galeria Muzalewska, Pozna
od 2010 roku realizuje autorski projekt Biblioteka Honoris dla Uniwersytetu lskiego w Katowicach.

Przebywanie poetyckie
- to staranie, by nie utraci owego pierwotnego ducha,
ktry nie pozwala czowiekowi zatrzyma si w granicach uytecznoci
i kae docieka sensu rzeczy/znakw kierujcych "wyej" i "dalej"...
- to staranie, by wytrwa przy tym w niepewnoci, tajemnicy,
wtpieniu, by nie zapdzi si za daleko w odpowiadaniu...

- to milczenie...

JOANNA PIECH

Urodzona w 1951 roku w Katowicach. Studia w Akademii Sztuk Piknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom w 1978 roku. Pracuje w Instytucie Sztuki Wydziau Artystycznego w Cieszynie U w Katowicach na stanowisku profesora Uniwersytetu lskiego w Katedrze Grafiki. Autorka i realizatorka monumentalnych polichromii w Krypcie Katedry Chrystusa Krla w Katowicach, malowide sakralnych w kocioach p.w. Bogosawionej Karoliny Kzkwny w Tychach i Matki Kocioa Niepokalanej Jutrzenki Wolnoci w Katowicach. Uprawia grafik, malarstwo, ilustracj. Zorganizowaa 50 wystaw indywidualnych, m.in.:
1978- Salon TV "Sidemki", Warszawa
1981- Galeria BWA, Bielsko Biaa
1983- Galeria "Black Gallery", Krakw
1984- Galeria "Bazart", Pozna
1985- Muzeum Archidiecezjalne, Katowice
1994- Galeria "Obok", Tychy, Galeria ZPAP Art- Nova, Katowice
1998- Galeria "Brama", Katowice
2001- Galeria "Sowiart", Galeria "Majsternia", Kijw; Galeria "Piast Art", Czernichw, Ukraina
2002- Galeria Girardet Hau, Essen, Niemcy
2003- Galeria BWA, Katowice
2007- Instytut Polski, Sofia, Bugaria
2008- Galeria MM, Chorzw
2009- Muzeum Sztuki Wspczesnej, Misk, Biaoru
2010- Instytut Polski, Wiede, Austria
2011- Teatr Ateneum, Katowice
Braa udzia w ponad 200 wystawach zbiorowych. Jest laureatk wielu nagrd i wyrnie, w tym GRAND PRIX na Midzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie w 2009 roku.

... Technika linorytu nauczya mnie i uczy nadal odpowiedzialnoci za gest, a stawiajce opr tworzywo kae dokonywa nieustannie doborw odpowiednich rodkw wyrazu do uzyskania waciwego i ostatecznego obrazu, zamierzonej kompozycji. W rzeczywistoci efekt pracy zawsze pozostaje niespodziank, do ktrej przyzwyczajam si powoli i jeeli cao speni moje oczekiwania to moe zaistnie w kilku, kilkunastu egzemplarzach.


Koincydencje Koincydencje Koincydencje Koincydencje Koincydencje Koincydencje Koincydencje Koincydencje koincydencje Koincydencje Koincydencje

 
logo_silesia_region
Firma 3+ belfegor_tekst logo
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.