Archiwum

Wykaz wystaw Galerii OBOK do 2019 roku

 1994

VI – Wystawa Tyskiego Środowiska Artystycznego
VI – Joanna Piech – grafika
IX – Wystawa prac uczniów LSP w Katowicach
X – 5 Ogólnopolska wystawa „Muzyka w Malarstwie”
XI – Wystawa artystów z Berlina – Marzahn
XII – Agata Tmoczek – malarstwo

1995

I – Wyatawa poplenerowa „ TYCHY ’94”
II – Zofia Szmyd-Ścisłowicz – szkło artystyczne
Virginius Sutkus / Litwa / – malarstwo
III – Eryk Pudełko – malarstwo, rysunek
IV – Franciszek Maśluszczak – malarstwo
V – Jerzy Fober – rzeźba
Anna Vari / Włochy/ – grafika
VI – Beata Kordon – malarstwo
Jerzy Becela – szkło artystyczne
VIII – Witold Jacyków – fotografia
Scena Plastyczna KUL Leszka Mądzika – fotografia
IX – Wystawa prac dyplomowych uczniów PLSP w Katowicach
X – Bogumiła Pręgowska – grafika
XI – „PRACA ROKU’94” – wystawa pokonkursowa ZPAP w Katowicach
XII – Tadeusz Ziętara – srebro, malarstwo, grafika

1996

I – Wystawa Malarstwa „ PÓŁNOC – POŁUDNIE”
II – Wystawa poplenerowa „ TYCHY’95”
III – Andrzej Czarnota – rzeźba
Nez O’Hara – fotografia
IV – Adam Wsiołkowski – malarstwo
V – Wystawa zbiorowa „Motywy włoskie w sztuce”
VI – Krzysztof Kula – grafika
VII – Jan Janowski – rysunek, malarstwo, pastel
VIII – Janusz Karbowniczek – rysunek, malarstwo
X – 6 Ogólnopolska wystawa „ Muzyka w Malarstwie”
XI – Bronisław Chromy – rzeźba
XII – „PRACA ROKU’ 95 – wystawa pokonkursowa ZPAP w Katowicach

1997

I – Helena Golda-Błahut – malarstwo, rysunek
II – Wystawa poplenerowa TYCHY’96
III – Mariusz Kulpa – rzeźba
III – Barbara Stopka – scenografia
IV – Grupa „ PRZEKAZ” – tkanina
V – F. Vacarone / Włochy/ – grafka
VI – Michał Kliś – plakat, grafika
VII – Wystawa wyjazdowa – Balatonboglar/ Węgry / – E. Kuraj, H.Golda – Błahut,
B. Wąsowska, J. Karbowniczek
IX – Renata Bonczar – malarstwo
X – Józef Budka – grafika, rysunek
XI – Antoni Kowalski – malarstwo
XII – Tadeusz Nuckowski – grafika
Świąteczny Kiermasz Sztuki – wystawa interdyscyplinarna

1998

I – „PRACA ROKU’ 96” – wystawa pokonkursowa ZPAP
II – Wystawa poplenenerowa „TYCHY’97
III – Beata Wąsowska – malarstwo
IV – Z Teki Melpomeny – karykatury aktorów scen krakowskich
V – Jan Grodek – rzeźba
VI – Pasquale Basile – rzeźba, grafika
VIII – Tadeusz Siara – grafika
X – 7 Ogólnopolska wystawa „ Muzyka w malarstwie”
XI – Maria Błotko – Kiszka – tkanina
XII – „PRACA ROKU’97” – wystawa pokonkursowa ZPAP
Świąteczny Kiermasz Sztuki – wystawa interdyscyplinarna

1999

I – Zygmunt Brachmański – rzeźba
II – Wystawa poplenerowa „ TYCHY’98”
III – Barbara Frankiewicz – malarstwo
IV – „ Spoza kulis” – wystawa z Centrum Scenografii Polskiej autorstwa J.Moskala
V – Halina Tymusz – malarstwo
V – Stefania Lubrani / Włochy/ – eukaustyka
VI – Anna Szymanek – ceramika, rysunek
IX – Emilia Posyłek – rysunek
XI – Ewa Rosiek-Buszko – pastel, tkanina
XII – Świąteczny Kiermasz Sztuki – wystawa interdyscyplinarna

2000

I – „PRACA ROKU’98” – wystawa pokonkursowa ZPAP
II – Bogdan Kosak – ceramika
III – Wystawa poplenerowa – „ Plener TYCHY’99
IV – „ Wizerunki ludzi teatru” – wystawa eksponatów ze zbiorów Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa
V – Ewa Żelewska-Wsiołkowska – malarstwo
VI – Czesław Romanowski – malarstwo
IX – Helena Golda-Błahut – malarstwo, rysunek, proj.arch.wnętrz
X – „Muzyka w malarstwie” – wystawa pokonkursowa
XI – Remigiusz Dulko, Marian Gołogórski, Małgorzata Olkuska,
Antoni Porczak – rzeźba
XII – Świateczny Kiermasz Sztuki – wystawa interdyscyplinarna

2001

I – „PRACA ROKU’99” – wystawa pokonkursowa ZPAP
II – Wystawa poplenerowa „ Plener Tychy’2000
III – Eugeniusz Delekta – grafika
IV – Leszek Mądzik – fotogramy
V – Czesław Gałużny – rysunek, pastel
VI – Witold Kołban – malarstwo
VIII – Krystyna Robb-Narbut – rysunek
IX – Eryk Pudełko – malarstwo, rysunek
X – Jadwiga i Bogusław Uklejowie – ceramika, szkło artystyczne
XI – Tomasz Lubaszka, Dariusz Miliński – malarstwo, rysunek, formy przestrzenne
XII – Świąteczny Kiermasz Sztuki – wystawa interdyscyplinarna

2002

I – „PRACA ROKU’2000” – wystawa pokonkursowa ZPAP
II – Regina Lipecka – malarstwo
III – „Plener TYCHY’2001” – wystawa poplenerowa
IV – Zofia de Ines – rysunek, projekty scenografii, kostiumy teatralne
V – PLSP w Nowym Wiśniczu – ceramika, tkanina
VI – Paweł Warchoł – rysunek
IX – Grupa „Landskapiści” – fotografia artystyczna
X – „Muzyka w malarstwie” – wystawa pokonkursowa
XI – Edward Hantulik – wystawa retrospektywna: malarstwo, rysunek, rzeźba
XII – Świąteczny Kiermasz Sztuki – wystawa interdyscyplinarna

2003

I – „PRACA ROKU’2001”- wystawa pokonkursowa ZPAP
II – Bogdan Cygan – rzeźba, grafika
III – Ewa Satalecka – grafika, rysunek
IV – Józef Szajna – scenografia
V – Józef Hołard – malarstwo
VI – Zespół Szkół im. A. Kenara – rzeźba
IX – Adam Romaniuk – grafika
X – Krzysztof Nitsch – rzeźba, medalierstwo
XI – Ewa i Włodzimierz Dominiakowie – tkanina
XII – Świąteczny Kiermasz Sztuki – wystawa interdyscyplinarna

2004

I – „PRACA ROKU’2002” – wystawa pokonkursowa ZPAP
II – Celina i Adam Kirchnerowie – grafika, rysunek
III – Stanisław Mazuś – malarstwo
IV – Tadeusz Kantor – fotogramy J.M. Stokłosy, fragmenty zbiorów Ośrodka Dokumentacji
Sztuki Tadeusza Kantora „ Cricoteka”
V – Ryszard Czernow – fotografia
VI – Tyskie Środowisko Artystyczne – wystawa interdyscyplinarna
IX – Stanisław Hochuł – rzeźba
X – „ Muzyka w Malarstwie” – wystawa pokonkursowa
XI – Waldemar Rudyk – prace w drewnie
XII – Wojciech Zieliński – malarstwo
Świąteczny Kiermasz Sztuki – wystawa interdyscyplinarna

2005

I – „PRACA ROKU’ 2003” – wystawa pokonkursowa ZPAP
II – Magdalena Snarska – malarstwo
III – Tomasz Wenklar – rzeźba, rysunek
IV – Józef Wilkoń – rzeźba, scenografia
V – Wojciech Prażmowski – fotografia
VI – Kazimierz Pawlak – szkło artystyczne
VIII – Elżbieta Kuraj – malarstwo
IX – Augustyn Dyrda – rzeźba
X – Jan Szmatloch – akwaforta
XI – Katarzyna Nowak-Zagórska
XII – Świąteczny Kiermasz Sztuki – wystawa interdyscyplinarna

2006

I – „ PRACA ROKU’2004” – wystawa pokonkursowa ZPAP
II – Katarzyna Winczek – grafika warsztatowa
III – Jagoda Adamus, Krzysztof Dadak, Elżbieta Kuraj – malarstwo
IV – Wystawa lalek teatralnych ze zbiorów POL POLUMINA i Instytutu Sztuki PAN
V – Zbigniew Starczewski – malarstwo
VI – Tomasz Chudzik – grafika, rysunek
IX – Roman Kalarus – wystawa plakatu
X – Ariana Kotowska-Sarapata, Jacek Sarapata – rzeźba
XI – Jerzy Lewczyński – fotografia
XII – Świąteczny Kiermasz Sztuki – wystawa interdyscyplinarna

2007

I – „PRACA ROKU’2005” – wystawa pokonkursowa ZPAP
II/III – Agnieszka Czyżewska – malarstwo
IV – Scena Platyczna KUL Leszka Mądzika – scenografia i plakaty teatralne
V – Ewa i Andrzej Czarnotowie – malarstwo
VI – Jerzy Becela – szkło artystyczne
IX – Janusz Karbowniczek – malarstwo, rysunek
X/XI – Jerzy Czereczon – malarstwo
XII – Świąteczny Kiermasz Sztuki – wystawa interdyscyplinarna

2008

I – „PRACA ROKU’ 2006” – wystawa pokonkursowa ZPAP
II – Tychy Press Photo – wystawa fotografii prasowej
III/IV – Barbara Ptak – scenografia i kostiumy
V – Wojciech Dzienniak – rysunek, rzeźba
VI – Anna Kowalczyk-Klus – rysunek
VIII – „ Piktorialiści Polscy” – wystawa inaugurująca powstanie PZMP, fotografia
IX/X – Jan Kucz – rzeźba
XI – Henryk Bzdok – grafika digitalna
XII – Świąteczny Kiermasz Sztuki – wystawa interdyscyplinarna

2009

I – „PRACA ROKU’ 2007” – wystawa pokonkursowa ZPAP
II – Tychy Press Photo – wystawa fotografii prasowej
III/IV – Konrad Swinarski – scenografia ( projekty i kostiumy)ze zbiorów
Muzeum Historii Katowic i Teatru Starego w Krakowie
V – Marek Grabowski – malarstwo, rzeźba
VI – Marta Wojciechowska – rzeźba ( szkło, drewno)
IX – Remigiusz Dulko – rzeźba
X/XI – Tadeusz Grabowski – plakat
XII – Świąteczny Kiermasz Sztuki – wystawa interdyscyplinarna

2010

I – „PRACA ROKU’2008” – wystawa pokonkursowa ZPAP
II – Tychy Press Photo – wystawa fotografii prasowej
III/IV – Jerzy Moskal, Danuta Knosała – scenografia( projekty i makiety)
V/VI – Helena Golda-Błahut – malarstwo, rysunek
IX/X – Wystawa rzeźby współczesnej – ze zbiorów Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
XI – Beata Wąsowska – malarstwo
XII – Świąteczny Kiermasz Sztuki – wystawa interdyscyplinarna

2011

I – PRACA ROKU’2009 – wystawa pokonkursowa ZPAP
II – Tychy Press Photo – wystawa fotografi prasowej
III – WYSTAWA SCENOGRAFII ze Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”
V- ANNA LUPA – SUCHY – malarstwo
VI- WYSTAWA PRAC PROFESORÓW I STU-DENTÓW WYCHOWANIA ARTYSTY-CZNEGO INSTYTUTU PLASTYKI AKA-DEMII im. JANA DŁUGOSZA
w Częstochowie
VI- CZEKAJĄC NA PRZYSZŁOŚĆ…”- wystawa fotografii reportażowej autorstwa
Ewy i Doroty Gnacik
IX- JUBILEUSZ 50-LECIA PRACY TWÓR-CZEJ ERYKA PUDEŁKO – wystawa retrospektywna malarstwa, grafiki i rysunku
X WYSTAWA PRAC EMILII POSYŁEK – wystawa malarstwa
XI STRUKTURY CZASU – wystawa fotografii Artura Jastrzębskiego
XII WYSTAWA PRAC MARII POLAKOW-SKIEJ-PROKOPIAK – malarstwo i formy przestrzenne

2012

I – WYSTAWA POKONKURSOWA – PRACA
ROKU 2010
II-III – WYSTAWA POKONKURSOWA „TYCHY
PRESS PHOTO 2012″-
III/IV PRZESTRZENIE TEATRALNE – TEATR MOŻE ZAISTNIEĆ WSZĘDZIE” – wystawa ze zbiorów Centrum Scenografii Polskiej MŚ w Katowicach
V/VI EWA MATRAS – wystawa malarstwa i rysun-ku,
IX/X KOINCYDENCJE – projekt związany z 30-leciem pracy twórczej Elżbiety Kuraj. Autorzy prac: Elżbieta Kuraj – malarstwo, Joanna Piech – grafika, Małgorzata Krentowicz – ceramika, Krystyna Pasterczyk – rzeźba
X Wystawa pokonkursowa plakatu – IX Między-narodowy Konkurs Dyrygentów im. Grze-gorza Fitelberga.
X/XI Wystawa ceramiki i form przestrzennych Gabrieli Kiełczewskiej-Słowikowskiej
XI/XII Wzornictwo w Obok” – spotkanie z Kierunkiem Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

2013

I Stanisław Niemczyk – Pisanie Sacrum
II/III Tychy Press Photo – wystawa pokonkursowa
III/IV Leszek Mądzik – Plakat teatralny, fotografia
V Kazimierz Pawlak – 30-lecie pracy twórczej, szkło artystyczne
VI Stanisław Baj – malarstwo
X/XI Wystawa prac profesorów i studentów Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie
XII Praca roku – wystawa pokonkursowa Okręgu Katowickiego ZPAP

2014

I Jan Dubiel – malarstwo, rysunek, grafika komputerowa
II/III Tychy Press Photo – wystawa fotografii prasowej
III/V Anna i Tadeusz Smoliccy – wystawa scenografii
VI/VIII Kolekcja Sztuki Współczesnej Teatru Małego w Tychach (wybór)
IX/X Tychy ART 2014 – wystawa Tyskiego Środowiska Artystycznego z okazji jubileuszu 20-lecia Miejskiej Galerii Sztuki OBOK
XI/XII Marek Głowacki – rysunek
XII 6 x Botor – wystawa twórczości rodziny Botorów

2015

II/III Tychy Press Photo
IV/V Waldek Borowski – malarstwo (inauguracja XLII Tyskich Spotkań Teatralnych)
V Jubileusz 30-lecia pracy twórczej Wojciecha Łuki – grafika, malarstwo
VI Stanisław Mazuś – Refleksje Malarskie, Karol Mazuś – Metamorfozy
Malarskie
VII Tomasz Wenklar – rzeźba
X Jubileusz 40-lecia twórczości artystycznej Janusza Karbowniczka
XI Kazimierz Cieślik – Obrazy
XII Otwarcie wystawy ikon ze zbiorów Policealnego Studium Ikonograficznego z Bielska Podlaskiego

2016

II/III Tychy Press Photo – Marcin Jamrozy, fotoreporter związany z regionem
IV Adam Romaniuk – Pomiędzy grafiką a obrazem wirtualnym
V Magdalena Smarska – Blask, malarstwo i rysunek
VI Piotr Bąk – rysunek
IX Lech Kowalczyk – Przestrzeń otwarta. Przestrzeń zamknięta

X Lech Kołodziejczyk – Światem prosto w serce, malarstwo

XI Tychy Art 2016 – wystawa Tyskiego Środowiska Artystycznego

2017

I/II Krzysztof Rzeźniczek – malarstwo

III/IV Tychy Press Photo – fotografia, reportaż

IV/V Maciej Lintner – malarstwo

VI/VII Bogdan Kułakowski – fotografia

X Rafał Borcz – Pracownia

XI Paulina Poczęta – Pracownia

XII Kazimierz Cieślik – Pracownia

2018

I  Roman Kalarus  –  Plakat

II  Adam Sobota, Monika Dąbrowska – Picewicz, Jolanta Herma – Pasińska, Remigiusz Gryt,  –  Naczynie, wystawa Ceramiki

III  Tychy Press Photo – Chris Niedenthal –  Sportografia, wystawa fotografii prasowej

IV Teatr Banialuka – Lalka teatralna /małe dzieło sztuki, wystawa lalek wypożyczonych z teatru Banialuka w Bielsku-Białej

V/VI  Jacek Rykała – Żółte światło pustych miejsc, wystawa malarstwa

VII  IKE Ilustracja/Komiks/Ekslibris – wystawa Pracowni Grafiki Koncepcyjnej i Komiksu Zakład Grafiki Uniwersytet Śląski w Cieszynie

VIII/IX  Roman Nyga – Być sobą – RAR w odniesieniu być razem, wystawa malarstwa

X Prześwietlenie – wystawa fotografii wykładowców i studentów Pracowni Fotografii ASP w Katowicach

XI Salvador Dali – grafika, wystawa wypożyczona z Muzeum Ochorowiczówka w Wiśle

XII/I Tychy Art. 2018 – wystawa Tyskiego Środowiska Artystycznego

2019

I – TYCHY ART. / Izabela Biela, Tadeusz Buława, Bożena Chlebicka, Ryszard Czernow, Renata Kania, Maja Kocurek, Dariusz Kuźma, Mateusz Latocha, Radosław Ejchorst, Wojciech Łuka, Adam Romaniuk, Natalia Romaniuk, Paulina Sieczkowska, Izabella Wądołowska, Katarzyna Szopa – Witańska,
II – Ad Lucem – w stronę światła / Dorota Nowak
III – TYCHY PRESS PHOTO – Biało-Czerwona / Marek Lapis
IV – Kierunek Kopalnia / Nathalie Hannecart, Mathilde Lacroix, Weronika Siupka, Olivier van Rossum
V – Koncepty i formy / Jerzy Sojka