Ballady i Romanse

Ballady i Romanse” to projekt artystyczny podejmujący się próby odczytywania wybranych ballad Adama Mickiewicza, w kontekście analizy rytmiki tekstu, a także badania potencjału ich fabuły na wprowadzenie działań związanych z udźwiękowieniem. Inicjatywa w pierwszej kolejności będzie skupiać się na działaniach warsztatowych eksplorujących dwa obszary. W ramach pierwszego z nich, o charakterze międzypokoleniowym, grupa uczestników będzie razem z reżyserem i zespołem Teatru Małego, pracować nad strukturą rytmiczną poezji wieszcza. Drugi obszar, związany z kategorią muzyki, umożliwi wprowadzanie narzędzi i metod udźwiękowienia w kontekście wybranych ballad.

Efektem pracy warsztatowej będzie przeprowadzenie na scenie Teatru Małego czytania performatywnego z zaproszonymi mistrzami mowy polskiej i scen teatralnych .

Czytanie odbędzie się z publicznością i będzie streamingowane na żywo na kanale YouTube Teatru Małego w Tychach.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.