Dialog o słowie

Transmitowane online spotkania autorskie z mistrzami słowa i jego interpretacji.

W kolejności na naszym kanale You Tube pojawią się inetersujące rozmowy o słowie z:

Martą Ścisłowicz – od 5 czerwca 2020, godz. 18:00 cz. 1, od 6 czerwca 2020, godz. 18:00 cz. 2

Bronisławem Wrocławskim – od 12 czerwca 2020, godz. 18:00 cz. 1, od 13 czerwca 2020, godz. 18:00 cz. 2

Katarzyną Herman – od 19 czerwca 2020, godz. 18:00 cz. 1, od 20 czerwca 2020, godz. 18:00 cz. 2

Rozmowy prowadzi – Paweł Drzewiecki

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY W RAMACH PROGRAMU KULTURA W SIECI.

Projekt jest kontynuacją naszego cyklu „Aktor w DIALOGU”, który rozpoczęliśmy jesienią 2019 roku. Naszymi gośćmi byli:

Andrzej Strzelecki, Kamilla Baar-Kochańska, Jerzy Trela, Krzysztof Jasiński, Jadwiga Jankowska-Cieślak i Tadeusz Bradecki.

Spotkania z nimi znajdziecie na naszym kanale You Tube:

Aktor w DIALOGU