edu.DANCE

edu.DANCE II

W marcu 2019 ruszyliśmy z drugą edycją projektu edu.DANCE II ukierunkowanego na prezentację oraz popularyzację innowacyjnych i twórczych metod edukacyjnych w obszarze tańca, który skierowany jest do dzieci i młodzieży pełnosprawnej oraz niepełnosprawnej. Spotkanie uczestników w obszarze tańca – z jednej strony będzie swoistą lekcją tolerancji na odmienność drugiego człowieka, a z drugiej strony – będzie to jeden z elementów arteterapii, w której taniec odgrywa nadrzędną rolę.

Uczestnicy projektu biorą  udział w warsztatach praktycznych prowadzonych przez Sylwię Hefczyńską– Lewandowską, Natalię Dinges oraz Adrianę Świątek, które na co dzień są związane  w Wydziałem Teatru Tańca w Bytomiu.

Podsumowaniem projektu będzie prezentacja spektaklu w dniu  25 października 2019r. oraz 3 grudnia 2019 r.  w Teatrze Małym w Tychach.

Projekt współorganizowany przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu  „Myśl w ruchu 2019”.

Partnerzy:

Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

Wydział Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych im. S Wyspiańskiego w Krakowie

 

 

 

Patroni medialni: