Historia

Historia Teatru Małego

W roku  1965 dzisiejszy Teatr Mały rozpoczął działalność jako zakładowy dom kultury przy KWK „Ziemowit”, a później służył Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Tychach. W 1991 roku gmach Teatru został własnością miasta i po remoncie, w 1994 r. stał się siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury. Od dnia 1 stycznia 2000 r. jest samorządową  instytucją  kultury, finansowaną przez Urząd Miasta w Tychach. Teatr Mały nie posiada własnego zespołu aktorskiego, funkcjonuje jako teatr impresaryjny, co umożliwia dostosowanie repertuaru do zainteresowań mieszkańców i realizację misji statutowej, aby każdy widz, niezależnie od wieku, upodobań i zasobności portfela, choć raz w miesiącu znalazł coś dla siebie.

W Teatrze Małym można zobaczyć koncerty, spektakle teatralne, operowe, operetkowe, kabaretowe, teatrów tańca oraz wydarzenia przybliżające działalność  tyskich teatrów amatorskich. W ramach struktury organizacyjnej  Teatru Małego funkcjonuje Pasaż Kultury ANDROMEDA, w ramach którego realizowany jest m. in. cykl DNA KULTURY oraz Miejska Galeria Sztuki OBOK, która dysponuje własną Kolekcją Sztuki Współczesnej. Dodatkowo od września 2017 roku, w budynku głównym Teatru udostępniono Pokój Edukacji Twórczej, który przeznaczony  jest do realizacji projektów z zakresu edukacji kulturalnej oraz  animacji społecznej i skierowany jest do tyskiego środowiska twórczego, m.in. grup i teatrów związanych z tyską sceną offową. Oferta kulturalna Teatru Małego  poszerzana jest rokrocznie o różnorodne projekty sceniczne, spotkania artystyczne oraz własne produkcje teatralne w ramach  prowadzonej Otwartej Sceny Teatru Tychy.

Sala teatralna liczy sobie 426 miejsc siedzących i jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pasaż Kultury ANDROMEDA – to przestrzeń teatralno-konferencyjna, w ramach której odbywają się spotkania autorskie oraz prezentacje spektakli teatralnych z pogranicza performance. W sali projekcyjnej, która dysponuje 100 miejscami,  realizowane są projekty z zakresu prezentacji kina artystycznego oraz promowane są działania z zakresu edukacji kulturalnej i animacji społecznej. To przestrzeń, która ukierunkowana jest na współpracę z lokalnym środowiskiem.