Historia

Historia Teatru Małego

 

W roku  1965 budynek funkcjonował  jako zakładowy dom kultury przy KWK „Ziemowit”, a później służył Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Tychach. W 1991 roku budynek został własnością miasta i po remoncie, w 1994 r., stał się siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury. Od dnia 1 stycznia 2000 r. jest samorządową  instytucją  kultury, finansowaną przez Urząd Miasta w Tychach. Nie posiada własnego zespołu aktorskiego, funkcjonuje jako teatr impresaryjny, co umożliwia dostosowanie repertuaru do zainteresowań mieszkańców i realizację misji statutowej, aby każdy widz, niezależnie od wieku, upodobań i zasobności portfela, choć raz w miesiącu znalazł coś dla siebie.

W Teatrze Małym można zobaczyć spektakle teatralne, operowe, operetkowe, teatrów tańca oraz wydarzenia przybliżające działalność  tyskich teatrów amatorskich. W ramach struktury organizacyjnej  Teatru Małego funkcjonuje Pasaż Kultury ANDROMEDA, w ramach którego realizowany jest cykl DNA KULTURY oraz Miejska Galeria Sztuki OBOK, która dysponuje własną Kolekcją Sztuki Współczesnej. Dodatkowo od września 2017 roku udostępniono Pokój Edukacji Twórczej, który przeznaczony  jest do realizacji projektów z zakresu edukacji kulturalnej oraz  animacji społecznej i skierowany jest do tyskiego środowiska twórczego, m.in. grup i teatrów związanych z tyską sceną offową. Oferta kulturalna Teatru Małego  poszerzana jest rokrocznie o różnorodne projekty sceniczne, spotkania artystyczne oraz własne produkcje teatralne w ramach  prowadzonej Otwartej Sceny Teatru Tychy.

Pasaż Kultury ANDROMEDA – to przestrzeń teatralno-konferencyjna, w ramach której odbywają się spotkania autorskie oraz prezentacje spektakli teatralnych z pogranicza performance. W sali projekcyjnej, która dysponuje 100 miejscami,  realizowane są projekty z zakresu prezentacji kina artystycznego oraz promowane są działania z zakresu edukacji kulturalnej i animacji społecznej. To przestrzeń, która ukierunkowana jest na współpracę z lokalnym środowiskiem.