KOLEKCJA SZTUKI MGS OBOK

Od 1994 roku galeria prowadzi własną kolekcję sztuki, która niejednokrotnie udostępniana była innym galeriom. Do stycznia 2023 roku składało się na nią 167 dzieł – obrazów, rysunków, grafik i rzeźb – przekazywanych przez artystów po zakończeniu tyskich plenerów, kiedyś organizowanych przez MGS. Zbiór ostatnio został wzbogacony o 50 printów rysunków Andrzeja Mleczki prezentowanych na tyskiej wystawie.