Galeria OBOK

Miejska Galeria Sztuki OBOK

43-100 Tychy
ul. ks. kard. Hlonda 1
tel. /fax 32 227 20 67
teatr.maly@teatrmaly.tychy.pl

Miejska Galeria Sztuki OBOK rozpoczęła swą działalność w strukturze Teatru Małego w dniu 3 czerwca 1994 roku otwarciem wystawy Tyskiego Środowiska Artystycznego.

Uczestniczyło w niej 29 plastyków, a sam cykl na stałe wpisał się w linię programową MGS OBOK  zapoczątkowaną  przez Elżbietę Kuraj – pierwszego kierownika galerii, która pełniła tą funkcję do 1999 roku. Działalność galerii została ukierunkowana m.in. na prezentację wybitnych twórców oraz budowania Kolekcji Sztuki Współczesnej.  W latach  1999 -2017 stanowisko Kierownika MGS OBOK pełnił Łukasz Pudełko, który nie tylko kontynuował  wysoki poziom wystawienniczy, ale także zapoczątkował realizację projektów interdyscyplinarnych z udziałem m.in. prof. Tadeusza Sławka, ks. prof. Jerzego Szymika, Andrzeja Czarnoty, Remigiusza Dulko,  Tadeusza Kantora, Waldemara Rudyka, Zofii de Ines, Leszka Mądzika, Jerzego Moskala, Kazimierza Nowosielskiego, Józefa Szajny. Od roku 1999 zrealizowano m.in. następujące imprezy cykliczne: „Muzyka w Malarstwie”, Wystawy Poplenerowe Tychy 1995-2001, Wystawy pokonkursowe PRACA ROKU, Świąteczny Kiermasz Sztuki, wieczory autorskie „ Spotkania poetyckie OBOK”  pod kierunkiem   prof. Henryka Jana Botora.

Do najbardziej rozpoznawalnych cykli wystawienniczych organizowanych przez MGS OBOK  należą:  Tychy Art.- wystawa Tyskiego Środowiska Artystycznego, która odbywa się co dwa lata  oraz coroczny konkurs  Tychy Press Photo. W galerii rokrocznie odbywa się ok 11 wystaw połączonych z działalnością z zakresu edukacji kulturalnej ukierunkowanej na wzrost kompetencji  w odbiorze  sztuki współczesnej, w tym wśród dzieci i młodzieży. Kuratorem galerii jest Joanna Rupik.

Archiwum wystaw Miejskiej Galerii Sztuki OBOK od 1994 r.