Miejska Galeria Sztuki OBOK

43-100 Tychy
ul. ks. kard. Hlonda 1
tel. /fax 32 227 20 67
teatr.maly@teatrmaly.tychy.pl

Miejska Galeria Sztuki OBOK powstała w 1994 roku, jako integralna część samorządowej instytucji kultury – Teatru Małego w Tychach i tak funkcjonuje do dzisiaj.
Jest jedyną miejską galerią sztuki w Tychach, dlatego też każdy jej kurator, kolejno Elżbieta Kuraj, Łukasz Pudełko, Joanna Rupik i obecnie Wojciech Łuka, za cel nadrzędny swojej pracy i funkcjonowania galerii, przyjmowali służebną rolę w odniesieniu do środowiska artystycznego
i mieszkańców Tychów. Oprócz, co oczywiste, prezentowania dorobku artystycznego tyskich twórców, pełni również rolę miejsca spotkań, celebrowania jubileuszy, nawiązywania nowych kontaktów, wymiany informacji i poglądów. To właśnie MGS OBOK przez prawie 30 lat swojej działalności kreatywnie uczestniczy w życiu artystycznym Miasta i związanych z nim twórców. Odkrywa i promuje najważniejsze, najciekawsze zjawiska artystyczne powstające w Tychach.
Dla mieszkańców jest bezpłatnym edukatorem i często jedynym miejscem kontaktu ze światem sztuki.

Archiwum wystaw Miejskiej Galerii Sztuki OBOK od 1994 r.

Archiwum wystaw Miejskiej Galerii Sztuki OBOK od 2020 do 2022r.