Minisłownik pojęć teatralnych

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY W RAMACH PROGRAMU KULTURA W SIECI.

To działanie, w którym cyklicznie, raz w tygodniu wyjaśniać będziemy znaczenie jednego pojęcia związanego z teatrem, zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Wybór, choć subiektywny, to zawierający naszym zdaniem najciekawsze, czasem może mniej znane albo już zapomniane pojęcia. W ten sposób przybliżymy wiadomości na temat teorii i historii teatru, a co za tym idzie znaczenia niektórych przedmiotów, miejsc znajdujących się w teatrze czy zawodów teatralnych. Efektem końcowym będzie stworzenie elektronicznego, ogólnodostępnego mini słownika, stanowiącego kompendium wiedzy dla uczniów, nauczycieli i wszystkich miłośników teatru.