Poeticon

Projekt ukierunkowany na prezentację znanych artystów związanych z polską sceną poezji śpiewanej oraz młodych „artystów poszukujących” dla których tekst piosenki stanowi niejednokrotnie element terapii, a teksty piosenek  poruszają bardzo często kwestie prospołeczne.