proLOGOS

proLOGOS Festiwal Słowa Online, to swoisty wstęp do Tyskiego Festiwalu Słowa LOGOS, mającego za sobą już 5 letnią tradycję i liczne grono odbiorców. Jednocześnie, proLOGOS jest nowatorskim projektem, wykorzystującym nowe technologie komunikacji w celu upowszechniania wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych ukazujących zachodzące zmiany w sposobach komunikacji kulturowej, a także tych zachodzących w samym języku polskim. W ramach projektu, z wykorzystaniem szerokiego spektrum narzędzi do komunikacji w sieci, przeprowadzonych zostanie szereg działań edukacyjnych i twórczych ( m.in Turniej Recytatorski Online, ogólnodostępne interaktywne warsztaty/Webinary mistrzowskie, minisłownik pojęć teatralnych, słuchowiska z udziałem mieszkańców Tychów, transmitowane spotkanie autorskie, otwarcie muzycznego archiwum twórczości poetów teatru).Każde z działań ma skłaniać do refleksji nad kondycją współczesnego języka i zachęcać do twórczych poszukiwań literackich na co dzień.