Salon Słowa

DNA Kultury

Promocja literatury i poezji

Projekt interdyscyplinarny promujący literaturę oraz poezję młodych artystów związanych z polskim środowiskiem literackim. Kuratorem projektu jest poetka Agata Cichy.