Techniki znane i zapomniane

TECHNIKI ZNANE I ZAPOMNIANE to projekt z zakresu edukacji artystycznej i animacji kulturowej, realizowany we współpracy m.in. z przedszkolami i szkołami aglomeracji województwa śląskiego. Projekt skierowany jest do dzieci oraz nauczycieli, którzy w placówkach oświatowych zajmują się edukacją plastyczną oraz realizują zajęcia z zakresu kształtowania kompetencji kulturowych w odbiorze sztuk wizualnych. W ramach projektu planujemy prezentację następujących technik z udziałem zaproszonych do projektu artystów:

  1. Drzeworyt – technika graficzna – prowadzenie prof. zw. Michał Kliś
  2. Cyjanothypia – 18 wieczna technika fotograficzna – prowadzenie mgr Paulina Pisuk – Czech
  3. Malarstwo na szkle – prowadzenie mgr Joanna Rupik
  4. Ceramika – prowadzenie mgr Jolanta Herma-Pasińska
  5. Rysunek węglem – prowadzenie mgr Agnieszka Kurtok
  6. Historia Piśmiennictwa – warsztat z pisania gęsim piórem – prowadzenie mgr Dorota Kapska
  7. Druk na tkaninie – prowadzenie mgr Małgorzata Pękala
  8. Warsztat tkacki – prowadzenie technik przędzalnictwa zgrzebnego Małgorzata Kliś.

 

Podsumowaniem wszystkich technik będzie wystawa „Techniki znane i zapomniane” w Pasażu Kultury ANDROMEDA oraz towarzyszący jej katalog Instrukcji Artystycznej pod redakcją krytyczki sztuki Zuzanny Sokołowskiej oraz zdjęciami fotografika Arkadiusza Ławrywiańca. Katalog zostanie rozesłany do instytucji oświatowych oraz kultury zajmujących się edukacją kulturalną jako przewodnik,
w odniesieniu do którego pedagodzy oraz edukatorzy mogą samodzielnie zbudować program edukacyjny uwzględniający m.in. harmonogram lekcji plastyki, czy też zajęcia kreatywne z zakresu sztuk wizualnych.

Patroni medialni: