CYKLE MGS OBOK

O randze wystaw i wydarzeń organizowanych w MGS OBOK świadczy duże zainteresowanie mediów lokalnych i ogólnopolskich tj. TVP Katowice, Polskie Radio Katowice, Antyradio, Radio EM, Dziennik Zachodni, Twoje Tychy. O wystawie w Oberhausen pisał Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).

GALERIA NA SZELKACH

Od początku roku 2020 MGS OBOK we współpracy z Tyskimi Liniami Trolejbusowymi realizuje autorski projekt pn. GALERIA NA SZELKACH. Jest to forma mobilnej galerii miejskiej. We wnętrzach 10 trolejbusów, tyszanie korzystający z tego środka komunikacji, oglądają reprodukcje prac, których oryginały w tym czasie są eksponowane w siedzibie galerii. Dotychczas w ten sposób zostały zaprezentowane wystawy:

 1. „Zapis obecności” Anny Klus-Kowalczyk i Weroniki Siupki
 2. „Obrazy” Leszka Żegalskiego
 3. „Andyjski kobierzec” Lecha Kowalczyka
 4. „Świat bez nas” Romana Maciuszkiewicza
 5. „Rzeźby” Augustyna Dyrdy
 6. „Żel Art” Jana Kantego Pawluśkiewicza
 7. „Malarstwo i egzystencja” Stanisława Mazusia
 8. „Przestrzenie koloru – inne spojrzenia” Ernesta Zawady
 9. „Part of Body” Anny Różyckiej
 10. „W moim ogrodzie” Ewy Kozery
 11. „Rysunki” Andrzeja Mleczki

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA GALERII

Równolegle do swojej głównej aktywności wystawienniczej, Miejska Galeria Sztuki OBOK prowadzi działalność edukacyjną. Są to:

 1. Cykl ,,Sztuka od kuchni” w ramach którego Galeria zrealizowała i opublikowała w internecie 20 filmów. W sposób przystępny, często zabawny, prezentują one różne narzędzia i techniki artystyczne. Pokazują jak, przy ich pomocy powstaje dzieło. Te prezentacje, opatrzone profesjonalnym komentarzem, stanowią spory wkład w ogólnym procesie edukacji artystycznej.
 2. ,,To jest sztuka”– ogólnodostępny, bezpłatny cykl wykładów i prezentacji filmowych, na wybrany temat ze świata sztuki – prowadzony przez historyczkę sztuki Katarzynę Czaplę-Durską.
 3. ,,Akcja teczka”– cykl bezpłatnych wykładów i spotkań warsztatowych, skierowany do młodych tyszan,  przygotowujących się do egzaminów na studia w uczelniach artystycznych.
 4. ,,Artysta w narożniku”. Projekt pokazujący artystę w trakcie jego działania. Po raz pierwszy, takie wydarzenie odbyło się  w MGS OBOK, w styczniu 2020 roku z udziałem Weroniki Siupki, która na prasie graficznej wykonywała ryciny. Następnym był Jarosław Jasiński. Artysta, we wrześniu 2020 roku w Pasażu Kultury Andromeda, przez tydzień rzeźbił popiersie Józefa Piłsudskiego, a jesienią 2022 roku, na Placu Baczyńskiego, we współpracy z Miejskim Centrum Kultury, przed tyską widownią realizował rzeźbiarski portret Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
 5. Cotygodniowe wykłady, połączone z praktycznymi zajęciami warsztatowymi dla 60. słuchaczy tyskiego UTW przy krakowskiej Akademii Frycza Modrzewskiego.
 6. Kuratorskie oprowadzania w trakcie trwania wystawy dla szkół, stowarzyszeń, klubów i grup zorganizowanych.