Tryptyk

Spotkania wizji i plastyki

Corocznie w październiku zapraszamy na Tryptyk – spotkania wizji i plastyki. W którym słowo – jako element prezentacji z jednej strony tekstu, a z drugiej strony jako forma komunikacji z publicznością – zostaje w sposób symboliczny zastąpiony przez ruch, dźwięk oraz obraz. Scena Teatru Małego stanie się miejscem prezentacji nowej formy sztuki scenicznej, często poszukującej nowej formy wypowiedzi i nawiązania kontaktu z widzem.

Kolejne spotkanie już w 2019r.