Turniej recytatorski online

Konkurs skierowany jest do młodzieży od 16 roku życia oraz dorosłych, w całości przeprowadzany poprzez platformy sieciowe. Będzie składał się z kilku etapów, rozłożonych w czasie. W pierwszej kolejności odbędą się kwalifikacje polegające na przesłaniu nagrania video z dwoma wybranymi tekstami literackimi. Pierwszy, autorstwa dowolnego twórcy, drugi – patrona literackiego (A. Osiecka, W. Młynarski, J. Przybora, J. Kofta).

Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu, zaproszeni będą do udziału w warsztatach, konsultacjach indywidualnych prowadzonych online w formie tzw. gabinetu teatralnego oraz webinariach mistrzowskich.

Efektem końcowym będzie ogólnodostępne, transmitowane w sieci widowisko poetyckie, którego uczestnicy będą oceniani zdalnie przez wybrane Jury, a także publiczność (przyznana będzie również nagroda publiczności).

Łączna pula nagród finansowych w turnieju wynosi 7000 zł.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY W RAMACH PROGRAMU KULTURA W SIECI.

 

Szczegółowych informacji udziela Anna Białoń: anna.bialon@teatrmaly.tychy.pl, tel. 32 780 32 03

Regulamin Turnieju Recytatorskiego online

Karta zgłoszenia