Tychy Art

Wystawa TYCHY ART jest projektem zainaugurowanym w 2014 roku z okazji jubileuszu 20-lecia Miejskiej Galerii Sztuki OBOK. Biennale ma charakter przeglądu i konfrontacji tyskiego środowiska plastycznego. Jest projektem interdyscyplinarnym, ukazującym aktualne tendencje i poszukiwania artystów związanych z Tychami. W założeniach organizatora przegląd ma charakter cykliczny, ma prezentować i promować najciekawsze zjawiska artystyczne w obszarze sztuk wizualnych.

Kolejna edycja wystawy odbędzie się w tym roku.

Uczestnicy Tychy Art 2018:

Adam Romaniuk
Prof. zw. ASP Katowice . Uprawia grafikę warsztatową (litografia, serigrafia), grafikę komputerową, malarstwo, plakat. Zajmuje się projektowaniem graficznym i grafiką książkową.

Bożena Chlebicka
Absolwentka ASP w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem w Katedrze Malarstwa pod kierunkiem prof. zw. Jacka Rykały oraz w Pracowni Druku Cyfrowego pod kierunkiem prof. zw. Adama Romaniuka

Renata Kania
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Filii w Cieszynie. Dyplom z grafiki pod kierunkiem prof. Eugeniusza Delekty.

Paulina Sieczkowska
Absolwentka ASP w Katowicach. Dyplom zrealizowany w Pracowni Druku Wklęsłego pod kierunkiem prof. zw. Jana Szmatlocha nagrodzony medalem.

Izabela Biela
Absolwentka Instytutu Sztuki, Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w pracowni prof. Norberta Witka oraz ASP w Krakowie,

Tadeusz Buława
członek Związku Polskich Artystów Plastyków.

Izabella Wądołowska
Absolwentka ASP w Katowicach, kostiumolożka, scenografka, projektantka

Ryszard Czernow
dr hab. operator filmowy. Adiunkt na Wydziale Radia i Telewizji im.Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1994r.

Natalia Romaniuk
Dr. ASP w Katowicach wykładowca na Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach na kierunku Grafika.

Wojciech Łuka
Absolwent ASP w Katowicach, Dyplom obronił w pracowni wypukłodruku W. Krzywobłockiego i w pracowni projektowania graficznego prof.zw. Stanisława Kluski.

Dariusz Kuźma
Absolwent – Krakowskie Szkoły Artystczne, Wydział Kreatywnej Fotografii Artystycznej. Specjalizuje się w tradycyjnej fotografii portretowej.

Katarzyna Szopa – Witańska
Katarzyna Szopa-Witańska Absolwenka Instytutu Sztuki, Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Obecnie zajmuje się tworzeniem biżuterii artystycznej i fotografią.

Maja Kocurek
Absolwentka wrocławskiej ASP Wydziału Ceramiki i Szkła, obecnie tworzy rzeźby ceramiczne i ceramikę użytkową.

Radosław Ejchorst Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Filia w Cieszynie

Mateusz Latocha
Absolwent Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach, na kierunku Grafika o specjalizacji Projektowanie Graficzne. Dyplom ukończony z wyróżnieniem.