Tyskie Spotkania Teatralne

Wydarzenie odwołujące się do dorobku najstarszej cyklicznej imprezy teatralnej w regionie (dlatego powrót do pierwotnej nazwy oraz numeracji festiwalu), stanowi święto teatru w ramach którego mieszkańcy regionu mają okazję obejrzeć najciekawsze propozycje teatralne ostatnich kilkunastu miesięcy, które łączy wspólny temat – swobodne nawiązanie kontekstowe do relacji AKTOR – WIDZ, a zatem zarówno ukazania kulis teatru i sztuki scenicznej, jak również archetypu maski, którą człowiek zakłada w wielu sytuacjach w życiu (w domu, pracy, szkole) przyjmując role zarówno społeczne, jak i osobiste. Temat ów wprowadzany jest w działalności bieżącej Teatru Małego od początku sezonu, za sprawą cyklu Scena Konesera oraz spotkań z artystami teatru zatytułowanych AKTOR w Dialogu. Stanowi to formę edukacji kulturalnej publiczności, a także integracji międzypokoleniowej (tak na scenie jak i na widowni). Umożliwia spotkanie artysty zawodowego z wykonawcą nieprofesjonalnym.