Tyskie Spotkania Teatralne

Teatr Mały w Tychach, organizator Festiwalu XLVII Tyskie Spotkania Teatralne, zaprasza wszystkie niezależne grupy artystyczne i teatry działające poza nurtem instytucjonalnym, do zgłaszania swoich spektakli do przeglądu konkursowego, którego celem jest m.in. budowanie płaszczyzny dyskursu artystycznego, umożliwiającego wymianę doświadczeń twórczych i prezentację dorobku artystycznego, dlatego też,  jako organizator pragniemy zapewnić, że niezależnie od sytuacji pandemicznej i związanych  z nią ewentualnych obostrzeń, konkurs w ramach Festiwalu odbędzie się – jeśli to będzie konieczne, w formule online.

 

Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie relacja „Bóg – człowiek”.

Zgłoszenia należy wysyłać pod wskazany w regulaminie adres do 23 września br.

Lista akredytowanych do konkursu przedstawień zostanie opublikowana 7 października.

 

 

XLVII Tyskie Spotkania Teatralne 2021 REGULAMIN KONKURSU KARTA ZGŁOSZENIA