Tyskie Spotkania Teatralne

Protokół XLVII Tyskich Spotkań Teatralnych

Tychy 07.11.2021

 

Jury w składzie

Prof. Mikołaj Grabowski

Prof. Katarzyna Flader-Rzeszowska

Adam Wojtyszko

pragnie podkreślić, że tegoroczne prezentacje – różnorodne zarówno pod względem treści jak i formy –  korzystały z konwencji teatru ruchu, teatru plastycznego, lalkowego i teatru poezji. Wielość konwencji stanowi o sile tyskiego Festiwalu, dowodzi, że teatr nieinstytucjonalny, mimo trudności pandemicznych i finansowych, rozwija się  i szuka sposobów komunikowania się z widzem.

Jury dziękuje pracownikom Teatru Małego za perfekcyjne przygotowanie Festiwalu, dyrektorowi Pawłowi Drzewieckiemu za powrót do formuły Tyskich Spotkań Teatralnych. Dziękuje także publiczności, która licznie uczestniczyła w Festiwalu oraz śledziła Fora Teatralne.

Mamy nadzieję, że dzięki mecenatowi miasta Festiwal za trzy lata będzie świętował swój jubileusz.

Jury po obejrzeniu sześciu spektakli konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody:

Grand Prix XLVII  Tyskich Spotkań Teatralnych w wysokości 10.000 zł za spektakl pt. Szac w reżyserii Iwony Woźniak dla Teatru Naumionego

Nagrodę  w wysokości 2500 zł za kreację zbiorową w spektaklu Disco Mori dla zespołu Teatru T.C.R.

Nagrodę w wysokości 2500 zł za reżyserię spektaklu Disco Mori dla Macieja Dziaczki

Nagrodę w wysokości 2500 zł za stworzenie dramaturgii spektaklu Disco Mori dla Marcina Stachonia

Nagrodę w wysokości 2500 zł za adaptację na scenę tekstu poetyckiego w spektaklu Stan stabilny dla Tadeusza Łomnickiego 

Protokół XLVII Tyskich Spotkań Teatralnych

 

 

Tyskie Spotkania Teatralne to najstarsze cykliczne wydarzenie artystyczne w regionie. Program tegorocznej edycji festiwalu, ukazuje sztukę TEATRU w całej jego różnorodności, z szacunkiem dla scenicznego rzemiosła i wyrastających z niego tradycji, ale i z otwartością na nowe formy artystycznego wyrazu, umiejętnie opisujące otaczającą nas rzeczywistość.

Przez ponad tydzień, festiwalowa publiczność będzie miała okazję podziwiać poruszające prezentacje zarówno mistrzów sztuki aktorskiej, jak i pasjonatów sceny, którzy TEATR wybrali nie jako swą drogę zawodową, a miejsce dzielenia się swą wrażliwością. Będziemy mieli szansę spotkania z bogactwem estetyk scenicznych- od komedii dell’arte, przez teatr plastyczny, po przedstawienia nawiązujące do największych dokonań teatru alternatywnego. Obejrzymy wyjątkowe inscenizacje, zrealizowane przez najciekawszych współczesnych reżyserów. Będziemy także mieli okazję uświadomić sobie, że w TEATRZE jest miejsce również dla artystów niepełnosprawnych, zarówno posiadających zawodowe przygotowanie, jak i tych, którzy przekraczając własne ograniczenia, zdobywają dopiero doświadczenie na profesjonalnej scenie.

Co zaś najistotniejsze, za sprawą podejmowanych tematów i subtelności ich prezentacji, będziemy mieli możliwość, jak sugerował aktorom szekspirowski Hamlet, przejrzeć się w zwierciadle natury. Analizując przedstawienia które przyjęły zaproszenie na 47. Tyskie Spotkania Teatralne, mam poczucie, że ich realizatorzy wierni są temu przesłaniu największego dramaturga wszechczasów, i propozycjami swymi starają się „pokazywać cnocie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku postać ich i piękno”. W ten sposób, wydarzenie stanowiące największe święto TEATRU w Tychach, stanowić będzie w istocie spotkanie z drugim człowiekiem, a tego, po kilkunastu miesiącach pandemii, potrzeba nam bardziej niż kiedykolwiek.

Paweł Drzewiecki

Dyrektor Teatru Małego w Tychach

Kurator 47. Tyskich Spotkań Teatralnych

 

 

Mecenasem Festiwalu jest PEC Tychy

 

Partnerem Festiwalu jest MASTER

 

Patronat medialny XLVII Tyskich Spotkań Teatralnych: