W krainie muzyki

Strefa Dziecka

Projekt edukacyjny zapoczątkowany w 2017 roku,  który jest skierowany  do dzieci w wieku od 4 lat i ukierunkowany jest na prezentację różnorodnych gatunków muzycznych w ramach otwartych prelekcji słowno-muzycznych prowadzonych przez Zdzisława Smucerowicza.  Każdemu spotkaniu  towarzyszy gość specjalny i jego instrument.

Program spotkania obejmuje:

  • krótki „ wykład” o prezentowanym instrumencie
  • mini koncert
  • zabawy umuzykalniające oparte o improwizację.

Wstęp na spotkania muzyczne jest bezpłatny.

 

zgoda