Cała jaskrawość – czytanie aktorskie, reż.Alina Moś–Kerger

/IX TYSKI FESTIWAL SŁOWA LOGOS FEST - EDYCJA STACHURA/

Teatr Mały
/ 20 ZŁ

 

Tak powinno być. Każda normalna chwila, spokojna czy niespokojna, łagodna czy dzika, nędzna czy sławetna, smutna czy radosna, powinna, niezależnie od wszystkiego być uroczysta. Uroczysta bandera powinna nad każdą chwilą, nad każdym dniem powiewać. Żeby nie było tych chwili tych dni nijakich, żadnych, bezbarwnych, nawet nie szarych, pustych dni, ślepych dni, głuchych, głuchoniemych dni, nie żywych, ale też nie martwych, letargicznych, tych dni, jak powiedział jeden, co są, bo się tracą.

                                                                                                                                                                                    Edward Stachura „Cała jaskrawość”

 

Wydarzenie inaugurujące dziewiątą już edycję Tyskiego Festiwalu Słowa. „Cała jaskrawość” – pierwsza powieść Edwarda Stachury, osadzona w realiach peerelowskiej prowincji pełna jest refleksji natury egzystencjalnej, pytań o sens istnienia, istotę miłości i śmierci.

Na dużej scenie Teatru Małego, artyści znani z zrealizowanych w minionych latach projektów teatralnych – Kamilla Baar („Zapiski z zamknięcia”, „Pan Wołodyjowski”), Michał Majnicz („Potop”, „Zapiski z zamknięcia”), Paweł Drzewiecki ( „Iluzje”, „Trylogia”) oraz dramatopisarka,  reżyserka i autorka adaptacji „Całej jaskrawości” Alina Moś – Kerger, zmierzą się z tekstem Stachury, konfrontując indywidualne doświadczenia i różnorodną wrażliwość estetyczną tak, aby z jego treści wydobyć wielopłaszczyznowość i opierające się upływowi czasu przesłanie radości każdą przeżywaną chwilą.

Reżyseria, adaptacja tekstu: Alina Moś–Kerger

Udział biorą: Kamilla Baar, Michał Majnicz, Paweł Drzewiecki

Kierownictwo produkcji: Dominika Porwit

Producent wykonawczy: Maciej Górski

Produkcja: Teatr Mały Tychy