JAKĄ ROLĘ ODEGRASZ W TEATRZE ŚWIATA – rodzinne warsztaty teatralne

#TYCHYNALATO

Dziedziniec Teatru Małego
/ Wstęp wolny

Warsztaty adresowane są do całych rodzin: rodziców z dziećmi w różnym wieku, dziadków, opiekunów. Mają na celu integrację społeczności lokalnej, a także umacnianie relacji w rodzinie. Podczas wspólnej, kreatywnej zabawy na dziedzińcu teatralnym wejdziemy w świat żywiołów natury: wody i ziemi. Odkryjemy: Jaką moc ma kropla wody? Jaka siła tkwi w ziarenku piasku? Czy da się przytulić cały świat? Co łączy nas z naturą i jaką rolę odgrywamy na świecie? Teatr jest znakomitym polem do tego rodzaju badań, a w procesie twórczym, inspirowanym wyobraźnią, my- dorośli wiele możemy nauczyć się od dzieci.

Pragniemy dać uczestnikom warsztatów przestrzeń dla swobodnej kreacji, odkrywania potencjałów twórczych jednostki i wspólnoty. Wszystko odbywać się będzie w atmosferze wzajemnego szacunku dla różnorodności interpretacji, możliwości wyboru ról i poziomu zaangażowania w zadania. W programie warsztatów: działania ruchowe do muzyki, zadania aktorskie rozwijające wyobraźnię, zabawy integracyjne, wspólne tworzenie scenografii i elementów kostiumów.

Prowadzący: aktorzy OtoTo Teatru: Agnieszka Kulińska i Mateusz Kowalski, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinach: aktorstwa teatralnego, pedagogiki teatru, animacji kulturalnej i edukacji poprzez sztukę.

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje 2021