Kwalifikacje do Turnieju Recytatorskiego online

proLOGOS

Teatr Mały online
/ Wstęp wolny

Kwalifikacje do Turnieju Recytatorskiego Online

Osoby chcące wziąć udział w Turnieju Recytatorskim Online powinny przesłać do 19 czerwca 2020 r. zapis własnej prezentacji wybranych utworów literackich w formie video. Nagranie musi zawierać dwa utwory literackie z zakresu literatury polskiej lub światowej, przy czym przynajmniej jeden z nich musi być autorstwa: Jeremiego Przybory, Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego lub Jonasza Kofty.

Rejestracja prezentacji powinna być wykonana w warunkach domowych, telefonem komórkowym w pozycji poziomej, bez użycia dodatkowych mikrofonów. Nagranie nie powinno być montowane i udoskonalane po nagraniu. Czas nagrania musi spełniać wymogi czasowe zgodnie z regulaminem.

Forma literacka prezentowanych utworów jest dowolna.

 

Kompletne zgłoszenie zwierające:

  1. a) skan wypełnionej karty zgłoszenia
  2. b) zarejestrowaną video prezentację utworów
  3. c) skan prezentowanych w konkursie utworów (w całości – w formie, w jakiej będą recytowane na nagraniu), należy przesłać Organizatorowi do 19 czerwca 2020 r. drogą elektroniczną poprzez We Transfer wetransfer.com                                                   na adres: anna.bialon@teatrmaly.tychy.pl.

W polu „Your email (twój email)” należy wpisać adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.  W polu „Message (wiadomość)” należy podać imię i nazwisko uczestnika.

Regulamin Turnieju Recytatorskiego online

Karta zgłoszenia

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY W RAMACH PROGRAMU KULTURA W SIECI.