Martwe z natury – odsłona druga

Wystawa Ryszarda Czernowa

Miejska Galeria Sztuki "OBOK"
/ bezplatnie

Wystawa autorstwa Ryszarda Czernowa pt. „Martwe z natury – odsłona druga” jest kolejną prezentacją kilku cykli składających się na ten dwuczęściowy, multimedialny projekt. Pierwsza z nich to obszerna prezentacja kilkudziesięciu cybergrafii w przestrzenii Miejskiej Galerii Sztuki „Obok” w Tychach. Druga to projekcja kompozycji sono-wizualnej pt. „Martwe z natury – duch materii” w kinie Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wystawa w Miejskiej Galerii Sztuki „Obok” w Tychach jest pierwszą tak obszerną ekspozycją prezentującą projekt artystyczny „Martwe z natury”, który Ryszard Czernow realizuje od kilkunastu lat. Poszczególne cykle tworzące wystawę, zostały wzbogacone o nowe prace a całość została wykonana w formie efektownych wielkoformatowych wydruków.

Wystawa „Martwe z natury – odsłona druga” poświęcona jest współczesnej symbolice wanitatywnej, opisującej otaczający nas świat materii ożywionej i nieożywionej, która pod wpływem czasu ulega nieustannej przemianie. Forma prac jest innowacyjna ze względu na użycie nowatorskich, fotorealistycznych, cyfrowych, środków wyrazu, zachowując jednocześnie tradycyjny sposób prezentacji dzieła.

Znany teoretyk sztuki dr Krzysztof Jurecki będący kuratorem projektu, tak napisał w przedmowie katalogu poprzedniej edycji: „Nie ulega dla mnie wątpliwości, że cykl „Martwe z natury” w polskim obrazowaniu cyfrowym końca drugiego dziesięciolecia XXI wieku jest bardzo ważny. Niewątpliwie jest to jedno z najważniejszych dotychczasowych osiągnięć na polu fotografii cyfrowej”.

To artystyczne Wydarzenie jest organizowane przez Miejską Galerię Sztuki „Obok” w Tychach po raz pierwszy wspólnie ze Szkołą Filmową im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wystawa czynna do 21 stycznia 2022 roku.