Prześwietlenie

wystawa

Miejska Galeria Sztuki "OBOK"
/ wstęp wolny

Pracownia Fotografii kształci studentów wszystkich kierunków, jakie oferuje Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Studenci pierwszego roku obligatoryjnie przechodzą kurs podstaw fotografii, poznając techniczne aspekty tego medium. Po tym etapie, mają możliwość dalszego kształcenia, wybierając fotografię jako jeden z przedmiotów fakultatywnych. Natomiast studenci Wydziału Projektowego mogą zrealizować tutaj swoją pracę dyplomową i to zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia. Ten status sprawia, że Pracownia wybierana jest przez wielu studentów i cieszy się dużą popularnością.
Do dyspozycji studenci mają nowoczesny sprzęt fotograficzny oraz dwa w pełni wyposażone studia fotograficzne. Kadra Pracowni Fotografii to sześciu doświadczonych pracowników: mgr Michał Jędrzejowski – technolog, mgr Barbara Kubska – asystent, dr Anna Lorenc – asystent, dr hab. Piotr Muschalik prof. ASP – kierownik pracowni , dr Anna Sielska – adiunkt, mgr Krzysztof Szewczyk – asystent. Każdy z nich jest aktywnym artystą, posiadającym znaczący dorobek. To także doświadczeni wykładowcy, realizujący swój autorski program dydaktyczny, dzięki temu realizacje semestralne i dyplomowe odznaczają się dużą różnorodnością i szeroką problematyką. Pracownia Fotografii postrzegana jest jako miejsce gdzie każdy ze studentów może realizować swoje autorskie projekty przy merytorycznym wsparciu kadry. Dlatego bardzo cieszy nas kiedy nasi studenci osiągają sukcesy i zdobywają znaczące nagrody w dziedzinie fotografii oraz wiążą z nią swoją dalszą karierę zawodową.

Wystawa „Prześwietlenie”, to próba przeniknięcia przez aurę, która określa charakter Pracowni, postaw twórczych artystów, którzy tworzą pracownię oraz studentów, którzy w ostatnim czasie zrealizowali swoje projekty dyplomowe.

dr hab. Piotr Muschalik prof. ASP