REWIZYTA

Wystawa zorganizowana w ramach współpracy z miastami partnerskimi Tychy i Oberhausen.

Miejska Galeria Sztuki "OBOK"
/ Wstęp wolny

5 maja w Miejskiej Galerii Sztuki „OBOK” została otwarta wystawa „REWIZYTA”. Wernisaż wzbogaciła uroczysta przemowa Barbary Koniecznej – Przewodniczącej Rady Miasta Tychy. Prace 14 twórców, zrzeszonych w Galerii KIR można oglądać do 9 czerwca 2023r.

 

W maju 2022 roku na zaproszenie galerii KIR z Oberhausen swoje prace pokazywała czwórka artystów związanych z Miejską Galerią Sztuki OBOK w Tychach. Wystawa ta trwająca ok. miesiąc cieszyła się dużą popularnością w Oberhausen. 5 maja 2023r. tym razem Miejska Galeria Sztuki OBOK w Tychach będzie gościła dosłownie z rewizytą 14 twórców zrzeszonych w Galerii Kir w Oberhausen. Artyści reprezentują różne dyscypliny sztuk wizualnych.

Wojtek Łuka, kurator Miejskiej Galeriii Sztuki OBOK

 

W ubiegłym roku w Galerii KiR swoje prace wystawiało czworo artystów z naszego miasta partnerskiego Tychów. Do dziś bardzo dobrze pamiętam tę przepiękną wystawę, która była szczególnym wydarzeniem w wymianie kulturalnej miast w ramach ich jeszcze młodego partnerstwa. Teraz odbywa się rewizyta Galerii KiR z artystami z Oberhausen, którą dokumentuje niniejszy katalog.

Partnerstwo miast istnieje i rozwija się przede wszystkim dzięki temu, że mieszkańcy miast partnerskich mogą spotykać się, poznawać wzajemnie kulturę, sposób i specyfikę życia, nawiązywać przyjaźnie i pozostać w serdecznym kontakcie. I wszystko to udaje się zrealizować w ramach tej wspaniałej wymiany artystycznej.

Ponadto sztuka i kultura w szczególny sposób docierają do umysłów i serc ludzi. Zajmowanie się sztuką zakłada otwartość na nowe doświadczenia. Otwiera umysł na istotę tych „drugich” i może w ten sposób jeszcze bardziej zbliżać nas do siebie.

W tym duchu życzę wystawie wielu sukcesów, wielu odwiedzających, wspaniałych rozmów i kontaktów, inspirujących spotkań i wielu nowych przyjaźni między mieszkańcami naszych dwóch miast partnerskich.

Apostolos Tsalastras
Pierwszy Zastępca Burmistrza, Skarbnik
i Kierownik Wydziału Kultury Miasta Oberhausen

 

Wystaw czynna do 9 czerwca 2023 r.