Sekundnik życia – widowisko literackie reż. Adam Wojtyszko

X TYSKI FESTIWAL SŁOWA LOGOS FEST - EDYCJA TUWIM

Pasaż Kultury Andromeda
/ Wstęp wolny

Zapraszamy na widowisko literackie, będące owocem zmagań uczestników Turnieju Recytatorskiego z tekstami patrona literackiego tegorocznego LOGOS FEST – Juliana Tuwima.

Od pierwszej edycji Tyskiego Festiwalu Słowa, za sprawą pomysłodawcy wydarzenia – Pawła Drzewieckiego, realizowany jest konkurs recytatorski dla młodzieży, studentów i dorosłych, którego formuła znacznie odbiega od tradycyjnych spotkań recytatorskich. Uczestnicy konkursu, deklarując w prezentowanym repertuarze dwa teksty, z których obowiązkowo jeden musi być autorstwa Juliana Tuwima, spotykają się na całodniowych warsztatach scenicznych, by budować widowisko literackie. Każdy wykonawca pozostaje w wypracowanej przez siebie interpretacji i stylistyce, jednak równoczesna obecność innych recytatorów na scenie, wzajemne próby reagowania na wykonania scenicznych partnerów, czynią tę zbiorową wypowiedź artystyczną wielobarwnym spektaklem literackim. Konkursowe jury złożone z wybitnych autorytetów sztuki aktorskiej, przyzna nagrody i wyróżnienia na podstawie indywidualnych wystąpień konkursowych, wyłuskując je niejako z prezentacji zbiorowej, jednak dla zgromadzonej na widowni publiczności, będzie to okazja do usłyszenia pełnowymiarowego przedstawienia scenicznego.

Reżyserem tegorocznego widowiska jest Adam Wojtyszko.