WYNIKI KONKURSU 48. TYSKICH SPOTKAŃ TEATRALNYCH

Tychy, 27.11.2022r.

PROTOKÓŁ

Z OBRAD JURY XLVIII TYSKICH SPOTKAŃ TEATRALNYCH

Jury 48 Tyskich Spotkań Teatralnych w składzie:

Prof. Krystyna Duniec,

Igor Gorzkowski,

Agnieszka Kulińska,

Adam Sajnuk

pozostaje pod wrażeniem poziomu intelektualnego i formalnego obejrzanych spektakli. Imponuje wysoka świadomość budowania scenicznych światów, sprawność dramaturgiczna oraz osobiste zaangażowanie twórców prezentacji konkursowych. Program 48 Tyskich Spotkań Teatralnych cechuje różnorodność performatywnych strategii i  społecznopolityczny wymiar  nieinstytucjonalnego teatru. Dziękując dyrektorowi Pawłowi Drzewieckiemu oraz Koordynatorom i Wykonawcom projektu za precyzyjną organizację, doceniamy szczególnie kontekst integracji społeczności lokalnego i ogólnopolskiego życia kulturalnego, prowokowanie do nieszablonowego myślenia o teatrze, wsparcie dla niezależnych inicjatyw artystycznych. Dziękujemy publiczności za liczny, dynamiczny i zaangażowany udział w wydarzeniu.

Jury, po obejrzeniu siedmiu spektakli konkursowych, postanowiło przyznać następujące nagrody:

Grand Prix 48 Tyskich Spotkań Teatralnych w wysokości 12.000 złotych za spektakl „Karma” w reż. Michała Miszy Czornego i Moniki Szydłowieckiej dla Teatru OdRuchu.

Nagrodę w wysokości 6.000 złotych za spektakl „Stąd” w reż. Marcina Wąsowskiego dla Teatru Ziemi Chełmskiej.

Wyróżnienie w wysokości 4.000 złotych za spektakl „Last Minute” w reż. Iwony Woźniak dla Teatru Naumionego.

Wyróżnienie w wysokości 4.000 złotych za spektakl „Ojcowie” w reż. Błażeja Biegasiewicza dla Studentów Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Nagrodę aktorską w wysokości 2.000 złotych dla Magdaleny Owczarek z Teatru Naumionego za rolę matki w spektaklu „Last Minute”.

Nagrodę aktorską w wysokości 2.000 złotych dla Jakuba Maćkowiaka z Teatru T.C.R. za rolę Młodego w spektaklu „C.P.K.- Całkiem Piękny Kraj”.