X – Grupa Artystyczna Teatr T.C.R.

Pokaz pracy artystycznej

Teatr Mały
/ 20 zł

Pokaz będący zwieńczeniem dziesiątego roku działalności Tyskiego Ruchu Artystycznego Teatr T.C.R. działającej aktywnie nie tylko na gruncie teatru, ale także sztuki performance.
Nie jest to rocznica ani benefis, a symboliczne zamknięcie jubileuszowego roku.
Podczas wieczoru zaprezentowany zostanie premierowo pierwszy w dorobku grupy film oraz performatywne przedstawienie scen z najnowszej premiery teatralnej „CPK – Całkiem Piękny Kraj”.

Obie produkcje mocno zakorzenione są w mieście Tychy, z niego wyrastają i w nim szukają inspiracji.

Reżyseria: Maciej Dziaczko

Tekst: Marcin Stachoń,  Maciej Dziaczko

Obsada: Alina Bachara, Paulina Koniarska, Dawid Kozak, Krzysztof Kulbicki, Jakub Maćkowiak, Marcin Stachoń, Piotr Kumor, Maciej Dziaczko

Zdjęcia i montaż: Wojciech Laube

Produkcja: #wszystkierodzajeteatru, Teatr T.C.R., Miejskie Centrum Kultury w Tychach.

Partner: Teatr Mały w Tychach

Pokaz powstał przy wsparciu finansowym otrzymanym w ramach programu Tyskie Inicjatywy Kulturalne.