„Z kolekcji sztuki… MGS OBOK”

Wystawa z okazji 25-lecia Miejskiej Galerii Sztuki OBOK

Miejska Galeria Sztuki "OBOK"
/ wstęp wolny

Galeria MGS OBOK posiada własną kolekcją sztuki, w ramach której znajdują się prace uznanych artystów. Z okazji jubileuszu Galerii MGS OBOK, który przypada właśnie w 2019 roku, zaprezentujemy Państwu wystawę pt. „Z kolekcji sztuki… MGS OBOK / z okazji 25 – lecia Miejskiej Galerii Sztuki Obok”. Zapraszamy!

Wernisaż wystawy: 14 czerwca 2019 o godz. 18:00.

Na wystawę składać się będą prace autorstwa:

H. Golda-Błahut
A. Telka Budka
J. Budka
J. Piech
M. Litkiw
Z. Furgaliński
T. Owczarski
R. Kalarus
T. Ziętara
K. Wrona
M. Polakowska – Prokopiak
Z. Starczewski
I. Botor
J. Fober
J. Nowak
U. Szczygieł
M. Kliś
T. Bryning-Kalinowska
Cz. Gałużny
K. Schilling

Finisaż wystawy: 26 lipca 2019 o godz. 18:00.

Z A P R A S Z A M Y   ! ! !